Fyrhuset

Fyrhuset er Kværnerbyens eget kulturhus. Det var i bruk som fyrhus i industriepoken, men er nå innredet til et lokale som kan brukes til mange ting.

Det er mulig å låne Fyrhuset til å arrangere mange typer arrangementer. Dere er velkommen til å bruke fyrhuset til konsertsal, galleri, teater, butikk, lagersalgslokale, seminarrom, foredragslokale, workshopslokale osv.

Lån av Fyrhuset til private arrangementer er dessverre ikke mulig.

Arrangementer i Fyrhuset krever kun avtale om inn-­ og utlåsning, samt betjening av alarmen. Den ansvarlige for arrangementet må stille med en kontaktperson, som også kan fungere som ordens-­ og brannvakt.

Fyrhuset eies og driftes av OBOS Forretningsbygg AS. Henvendelser vedrørende lån/leie bes rettet til:

per.andersen@obos.no