24 mar 2018

Ulovlig parkering i U1.

Parkeringsplan U1 eies av OBOS Forretningsbygg As og denne etasjen kan og skal ikke benyttes av beboere i Dreieskivakvartalet!

Styret har mottatt en henvendelse fra OBOS Forretningsbygg As som er eier av parkeringsplan U1, om at dem har registrert/observert at beboere i Dreieskivakvartalet har tatt seg til rette, og benytter dette planet både til egen parkering, og til parkering for venner/familie/besøkende med mere. Problemet har stort sett vært observert i og rundt helger, men dem ser nå at dette er et økende problem også på hverdager.

OBOS Forretningsbygg presiserer at dette er deres "eiendom", som dem forøvrig leier ut til ISS, og det er viktig at dette respekteres, både i helger og på hverdager. Med andre ord, parkering i dette planet er IKKE tillat for beboere i Dreieskivakvartalet, under noen omstendigheter!

Overtredelser vil føre til fjerning/borttauing av parkert kjøretøy melder OBOS Forretningsbygg As.

Eventuelle henvendelser rundt dette bes rettet til:

terje.arnesen@obos.no

 

Mvh

Styret.