Oppgradering og bytte av dører i fellesarealer

Styret har over lengre tid jobbet med flere ulike alternativer for tiltak for å bedre sikringen av våre fellesarealer. Det finnes veldig mange muligheter og løsninger som tilbys på markedet, derfor har det vært en krevende jobb å komme fram til løsninger som passer våre behov og ønsker.

Vi så at dører til bodområdene våre har vært en svakhet, og som alt for enkelt kan brytes opp. Styret velgte derfor å gjøre et bytte av et større antall dører knyttet til de bodområdene som har vært mest belastet med innbrudd og hærverk.

Oppstarten på dette arbeidet ble igangsatt i april 2018. Det ble gjort en vurdering på hvilke dører som var de mest utsatte, og disse ble da prioritert først. Dette fordi denne jobben var både svært tidkrevende og en stor kostnad for borettslaget. Andre runde med skifting av dører ble fullført og avsluttet i slutten av november 2018. Dette vil da bety at nå er alle våre bodområder, inkludert sykkelboder, sikret med nye dører.

Med de nye dørene på plass vil det samtidig medføre en endring i hvordan man kommer seg inn og ut av bodområdet. For å øke sikkerheten er det nå innført en kombinasjonsløsning hvor man både må bruke nøkkel og brikke for å komme inn/ut av sitt bodområde. Dette sikringstiltaket medfører også at døren ikke får en smekklås, men fysisk må låses opp/igjen av den enkelte beboer. Så nå må vi sammen, hver enkelt beboer, være påpasselige med å låse igjen etter oss når vi forlater bodområdet.

Har dere spørsmål knyttet til dette så kontakt styret direkte på vår felles e-post adresse stopejernet@styrerommet.net.