25 nov 2018

Felleskostnader 2019!

Kostnadene øker.

Styret i Dreieskivakvartalet borettslag har i styremøte vedtatt en økning i felleskostnadene for budsjettåret 2019 med 4%.

Årsaken til at styret ser seg nødt til å øke felleskostnadene er en generell prisøkning på varer og tjenester som borettslaget kjøper til den daglige driften av borettslaget. Det kan blant annet nevnes at i Oslo kommunes budsjettforslag øker renovasjonsavgiften med 8,8%, samt vann- og avløpsavgiften med 9,5%. Det antas også at vi vil se en økning i utgiftene til forretningsfører, og i forsikringspremien.

Økningen i felleskostnadene gjøres gjeldende fra 01.01.2019.

Det foretas også en økning i felleskostnadene for parkering for 2019 med kr. 50,- pr. måned.

Eventuelle spørsmål vedrørende de økte felleskostnader bes rettet til:

stopejernet@styrerommet.net