Endret: 11 apr 2018     Opprettet: 10 apr 2018

Avregning fjernvarme 2017.

Da er avregningen for 2017 på oppvarming og varmtvann klar.

Styret har nå godkjent og frigitt avregningen på oppvarming og varmtvann for 2017, slik at den nå er klar til gjennomlesning.

Avregningen sendes ikke ut på papir, og kan derfor bare leses ved innlogging på avlesningsleverandørens beboerportal:

www.techem.no 

Dersom man enten har problemer med innlogging, eller mangler brukernavn og passord til portalen tar man kontakt med Techem As.

Eventuelt for mye, eller for lite innbetalt vil bli avregnet på felleskostnadene for mai måned.

Fra samme måned vil nytt a-kontobeløp bli endret på dine/deres felleskostnader.