Søppelsortering!

Sortering av søppel er ikke valgfritt, men obligatorisk både i vårt borettslag og i Oslo kommune!

I vårt borettslag har vi utplassert avfallscontainere i våre søppelrom som skal benyttes til restavfall, papp/papir og glass/metall. Søppelposer skal være grundig knyttet med dobbel knute. Papir/papp og glass/metall skal sorteres ut og kastes i egne beholdere. Farlige gjenstander må beboerne kaste i egne beholdere beregnet for dette formålet. Det SKAL IKKE hensettes avfall utenfor avfallscontainerne.

Alle ønsker vi å ha det pent og ryddig rundt oss. Da er det viktig at vi også tenker på andre, og tar ansvar for hvordan vi hånderer avfallet vårt.

Ta ansvar!