Boligperm!

Informasjon om din bolig!

I boligpermen finner du beskrivelse av boligen din, diverse teknisk dokumentasjon, vedlikeholdsveiledninger, fargekoder og mye mere.

Alle beboere har tilgang til boligpermen på nett.

Bruk hurtigsøk for å finne Dreieskivakvartalet som borettslaget angis med på disse sidene.

Klikk på navnet. Finn ditt leilighetsnummer. Skriv inn navn og e-postadresse.

Ved neste innlogging vil du komme direkte inn på din bolig, dersom du ikke fjernet krysset for at PC’en skal huske deg.

boligperm.no