Lading av el-bil!

Det er noe etterspørsel etter å få etablert ladestasjoner for elbil i Dreieskivakvartalet. Styret tar fortløpende imot bestillinger for montering av lader på egen plass. Montering skjer ca 4 ganger i året.

Beboerne må selv bekoste montering på egen plass, og prisen er satt til kr. 20.000. Arbeidet utføres og faktureres fra Elektrokonsept AS. Det er ikke tillatt med bruk av egen installatør på anlegget. 

Det vil i tillegg til installasjonen påløpe kr. 250,- til dekning av strømforbruket. Dette vil bli lagt til de månedlige felleskostnadene.

De som ønsker elbil-plass tar kontakt med styret i Dreieskivakvartalet borettslag ved å benytte opprettet kontaktskjema under menyvalge  "Beboerhenvendelser".

Av praktiske og kostnadsmessige hensyn vil det ikke bli montert en og en plass, så vi prøver derfor å samle opp bestillingene og foretar oppmontering ca. 4 ganger i året. Dette vil medføre at det må påregnes noe leveringstid på oppmonteringen.