Dette er Dreieskivakvartalet borettslag

Dreieskivakvartalet borettslag ble stiftet 1. januar 2017, som et resultat av en sammenslåing av Dreieskivakvartalets opprinnelige to borettslag, Støpejernet og Dreieskiva. Borettslaget består av Turbinveien 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24, som totalt er 264 leiligheter, i tillegg garasjeanlegg med sportsboder, tekniske rom og næringslokaler. Bebyggelsen i Dreieskivakvartalet skiller seg litt ut fra det som er bygget i Kværnerbyen til nå. På toppen av bueblokka, som strekker seg langs hele kvartalet, kan man nyte den 140 meter lange takpromenaden – Poppes promenade. Her kan man oppleve en unik utsikt i alle retninger, eller sette seg ned i en av de skjermeden sittegruppene langs promenaden og nyte de perfekte solforholdene. Poppes promenade har alle som bor i Dreieskivakvartalet mulighet til å benytte. I tillegg et stort og flott gårdsrom med plass for både lek og rekreasjon.

Som en del av Kværnerbyen, har beboerne i Dreieskivakvartalet borettslag korte avstander til det meste. I nærområdet mot nord ligger Vålerenga med sin karakteristiske trehusbebyggelse. Her kan man finne kafeer, spisesteder og butikker. Mot øst finner vi Svartdalsparken og Svartdalen med sin urskogpregede vegetasjon, som er særpregede turområder. Via Svartalsparken kan man følge turveier oppover langs Alnaelven og over til Østensjøvannet og videre til Østmarka. Mot syd finner vi Ekebergskråningen, med blanding av både villabebyggelse og lavblokker. Det er også kort vei til Gamlebyen med Middelalderparken og vannspeilet, hvor man kan finne Oslos historiske røtter i form av gamle ruiner og gateløp. Sammen med Ladegården er dette populære mål for byvandringer.

Borettslag var inndelt i 5 salgstrinn, og består av alt fra 1-roms på 36,5 kvm til 5-roms på 98 kvm. Alle leilighetene er tegnet av 4B Arkitekter AS. For mange av de som kjøpte leiligheten sin i Dreieskivakvartalet borettslag hadde mulighet til å gjøre tilvalg på parkett, kjøkken, dører, fliser og bad m.m. For de leilighetene som har parkeringsplass som følger leiligheten, går det heis fra garasjeanlegget og til alle leilighetsplan.

FAKTA OM KVÆRNERBYEN

  • 1600-1800 boliger er planlagt i Kværnerbyen.

  • 1188 boliger er ferdigstilt (Turbinen, Møllehjulet, Dreieskivakvartalet, Pelton og Francis borettslag, Sameiet Kværnerbyen Terrasse og nå sist Kværnerlia borettslag).

  • 131 boliger er under oppføring i Kværnerbakken, med innflytting fra februar 2018.

  • 212 boliger er under oppføring i Kværnertoppen, med innflytting fra 2. kvartal 2019.

  • 7 townhouse og 89 nye leiligheter er under oppføring i det som skal utgjøre Kværnerdammen. Innflytting fra februar 2019.

  • 55 000 kvm næringslokaler (4 000 kvm til butikk/servering, 15 500 kvm kontorlokaler i Kværnerhallen og 7 000 kvm eksisterende kontorlokaler).

  • Nærmere 600 barnehageplasser fordelt på Kværnerbyen (privat) og Kværnerdalen (kommunal).

Kværnerbyen blir en ny bydel i Oslo. Folkelivet er tilbake, og området er forvandlet fra en indistriplass til et livskraftig bomiljø med arbeidsplasser og rikt kulturliv.

For mer informasjon - www.kvaernerbyen.no